Zašto implementirati sistem menadžmenta kvalitetom-ISO 9001?

Usvajanje Sistema menadžmenta kvalitetom jeste strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se poboljšaju njene ukupne performanse i da pruži čvrstu osnovu za održivi razvoj. Prvi korak ka implementaciji Sistema menadžmenta kvalitetom je osnovna obuka rukovodstva o zahtevima ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom. Drugi korak je definisanje organizacione strukture, Misije, Vizije i Politike…