Kriterijumi na osnovu kojih finansijske institucije donose odluku o kreditiranju preduzeća

U poslovanju preduzeća i njegovom razvoju,jedna od osnovnih uloga je dobra saradnja sa bankama i drugim finansijskim institucijama.Posebno se ovaj aspekt saradnje odnosi na preduzeća koja investiraju u izgradnju novih proizvodnih pogona,nabavku nove opreme i razvoj novih procesa. Preduzeće u svom poslovnom odnosu sa finansijskim institucijama prvenstveno odlučuje o izboru adekvatnog kreditnog zaduženja uz rokove…