Makroekonomski pokazatelji za Srbiju

MMF je u revidiranom pregledu iz oktobra 2014. godine procenio osnovne ekonomske indikatore na globalnom nivou i na nivou grupacija zemalja. Globalni ekonomski rast je revidiran nekoliko puta naniže. Slabiji ekonomski rezultati EU, uz zaoštravanje odnosa sa Rusijom, i izraženi dezinflatorni pritisci obeležili su ekonomska kretanja u međunarodnom okruženju. Za 2015. godinu MMF predviđa realni…