Svrha sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na rada OHSAS 18001

Svrha Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu Uspostavljanjem Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001), organizacija želi da prikaže jasne učinke zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u okviru svog preduzeća. Organizacija tako postupa u kontekstu sve strožijeg zakonodavstva, razvoja ekonomskih i drugih mera koje potiču iz sve izraženije brige…