Konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina

Rok za prijavu:15.11.2018.god. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-национале заједнице (у дањем тексту: Секретаријат), у складу са Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2018. години, финансира и суфинансира удружења са седиштем на територији АП Војводине, за програме и пројекте,у области основног и средњег образовања у АП Војводини у износу од 362.500,00динара и…