Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodina

Rok za prijavu:01.09.2018.god. Циљ конкурса je побољшање квалитета млека, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме у области производње и прераде млека, а према пројекту који ће обезбедити…