Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima

Rok za prijavu:30.05.2019.god. 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме у области производње и прераде меса и млека. 2.…