Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje

Rok za prijavu:do utroška sredstava Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje (u daljem tekstu: Program) ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. USLOVI ZA UČEŠĆE U…