Javni poziv – Sprovođenje projekata malog obima iz oblasti energetike, zaštite klime i transporta za opštine i gradove u Srbiji

EU4 Energy Transition: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj je projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Projekat sprovodi GIZ na Zapadnom Balkanu, a CPMA u Turskoj. Ovaj projekat će se baviti klimatskim promenama i pružanjem podrške povećanom prihvatanju Sporazuma gradonačelnika za klimatsku i energetsku…

Svrha sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na rada OHSAS 18001

Svrha Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu Uspostavljanjem Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001), organizacija želi da prikaže jasne učinke zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u okviru svog preduzeća. Organizacija tako postupa u kontekstu sve strožijeg zakonodavstva, razvoja ekonomskih i drugih mera koje potiču iz sve izraženije brige…

Makroekonomski pokazatelji za Srbiju

MMF je u revidiranom pregledu iz oktobra 2014. godine procenio osnovne ekonomske indikatore na globalnom nivou i na nivou grupacija zemalja. Globalni ekonomski rast je revidiran nekoliko puta naniže. Slabiji ekonomski rezultati EU, uz zaoštravanje odnosa sa Rusijom, i izraženi dezinflatorni pritisci obeležili su ekonomska kretanja u međunarodnom okruženju. Za 2015. godinu MMF predviđa realni…

Svrha implementacije Sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001

Usvajanje Sistema menadžmenta životnom sredinom jeste strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se poboljšaju njene ukupne performanse. Prvi korak ka implementaciji Sistema menadžmenta životnom sredinom jeste da organizaciji obezbedi okvir da zaštitu životne sredine unapredi na viši nivo i da odgovori na aktuelne izmene stanja životne sredine, kao i da stavi istu u…

Mala i srednja preduzeća-razvoj poslovanja i regionalna saradnja

Preduzeće „Srbija Trade“ prisustovalo je konferenciji „Mala i srednja preduzeća-razvoj poslovanja i regionalna saradnja“,održanoj 03.03.2017 godine u organizaciji Centralno-evropske incijative i Business Info Group-e.Na skupu su  predstavljena pozitivna iskustva privrednika iz Hrvatske,Srbije,BiH i Crne Gore.Istaknut je značaj regionalnog umrežavanja i mogućnost zajedničkog nastupa na inostranim tržištima.U okviru radnog dela konferencije održane su dve radionice iz…

Kriterijumi na osnovu kojih finansijske institucije donose odluku o kreditiranju preduzeća

U poslovanju preduzeća i njegovom razvoju,jedna od osnovnih uloga je dobra saradnja sa bankama i drugim finansijskim institucijama.Posebno se ovaj aspekt saradnje odnosi na preduzeća koja investiraju u izgradnju novih proizvodnih pogona,nabavku nove opreme i razvoj novih procesa. Preduzeće u svom poslovnom odnosu sa finansijskim institucijama prvenstveno odlučuje o izboru adekvatnog kreditnog zaduženja uz rokove…

UDRUŽENJE“NAŠ MILANOVAC“ GORNJI MILANOVAC

“Naš Milanovac” je nestranačko i neprofitno udruženje građana, čiji je cilj da okupi Milanovčane koje povezuje iskrena ljubav prema zavičaju, motivisana željom da naša sredina bude bolja, uspešnija  i perspektivnija, kako za nas tako i za generacije koje dolaze. Naša namera je da kroz promociju novog, nestranačkog i nadstranačkog pogleda na društveni život stvorimo jasnu alternativu…

Definicija i ciljevi ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 definše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog za potrebe globalne automobilske industrije. Cilj ISO/TS 16949 je razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji osigurava stalno poboljšanje, naglašava sprečavanje defekata i smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja automobilske industrije. TS 16949 se odnosi na projektovanje/razvoj, proizvodnju, i, kada je relevantno, ugradnju i servis ostalih proizvoda auto industrije. Temelji se na…

PLAVI HORIZONTI -TARA

  „Vila „PLAVI HORIZONTI“ se nalazi na sredokraći između Zaovljanskog jezera i najviših vrhova planine Tare, na 1112 m nadmorske visine. U objektu je na raspolaganju potpuno opremljen i kategorisan apartman sa četiri zvezdice (prva kategorija), namenjen za korišćenje u svim godišnjim dobima, sa kompletnom savremenom kuhinjom, trpezarijom – dnevnim boravkom, kupatilom sa tuš kabinom…