Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2019.godini

1.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini 2.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini 3.Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini 4.Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade…

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019.godini

Rok za prijavu:29.11.2019 god. Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа. Програм се…

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2019.godini

Rok za prijavu:do utroška sredstava Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара за…

Javni poziv za dostavljanje predloga za programe u oblasti sporta

Rok za prijavu:28.02.2019.god. Програм који се реализују кроз унапред дефинисан програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тачке 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом. Програмски задатак се…

Javni poziv za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave

Rok za prijavu:05.03.2019.god. Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе појединачно или више јединица локалне самоуправе из истог подручја (у даљем тексту: регион), које ће заједно спроводити мере популационе политике на територији Републике Србије у складу са условима утврђеним јавним позивом. Код мера популационе политике са учешћем више јединица локалне самоуправе из истог…