Svrha sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na rada OHSAS 18001

Svrha Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu Uspostavljanjem Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001), organizacija želi da prikaže jasne učinke zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u okviru svog preduzeća. Organizacija tako postupa u kontekstu sve strožijeg zakonodavstva, razvoja ekonomskih i drugih mera koje potiču iz sve izraženije brige…

Details

Makroekonomski pokazatelji za Srbiju

MMF je u revidiranom pregledu iz oktobra 2014. godine procenio osnovne ekonomske indikatore na globalnom nivou i na nivou grupacija zemalja. Globalni ekonomski rast je revidiran nekoliko puta naniže. Slabiji ekonomski rezultati EU, uz zaoštravanje odnosa sa Rusijom, i izraženi dezinflatorni pritisci obeležili su ekonomska kretanja u međunarodnom okruženju. Za 2015. godinu MMF predviđa realni…

Details

Svrha implementacije Sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001

Usvajanje Sistema menadžmenta životnom sredinom jeste strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se poboljšaju njene ukupne performanse. Prvi korak ka implementaciji Sistema menadžmenta životnom sredinom jeste da organizaciji obezbedi okvir da zaštitu životne sredine unapredi na viši nivo i da odgovori na aktuelne izmene stanja životne sredine, kao i da stavi istu u…

Details

Mala i srednja preduzeća-razvoj poslovanja i regionalna saradnja

Preduzeće „Srbija Trade“ prisustovalo je konferenciji „Mala i srednja preduzeća-razvoj poslovanja i regionalna saradnja“,održanoj 03.03.2017 godine u organizaciji Centralno-evropske incijative i Business Info Group-e.Na skupu su  predstavljena pozitivna iskustva privrednika iz Hrvatske,Srbije,BiH i Crne Gore.Istaknut je značaj regionalnog umrežavanja i mogućnost zajedničkog nastupa na inostranim tržištima.U okviru radnog dela konferencije održane su dve radionice iz…

Details

Kriterijumi na osnovu kojih finansijske institucije donose odluku o kreditiranju preduzeća

U poslovanju preduzeća i njegovom razvoju,jedna od osnovnih uloga je dobra saradnja sa bankama i drugim finansijskim institucijama.Posebno se ovaj aspekt saradnje odnosi na preduzeća koja investiraju u izgradnju novih proizvodnih pogona,nabavku nove opreme i razvoj novih procesa. Preduzeće u svom poslovnom odnosu sa finansijskim institucijama prvenstveno odlučuje o izboru adekvatnog kreditnog zaduženja uz rokove…

Details

Definicija i ciljevi ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 definše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog za potrebe globalne automobilske industrije. Cilj ISO/TS 16949 je razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji osigurava stalno poboljšanje, naglašava sprečavanje defekata i smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja automobilske industrije. TS 16949 se odnosi na projektovanje/razvoj, proizvodnju, i, kada je relevantno, ugradnju i servis ostalih proizvoda auto industrije. Temelji se na…

Details

Izrada web sajtova

      Srbija Trade je u svoj asortiman usluga uvrstila i uslugu izrade sajtova. Funkcionalan i vizuelno dopadljiv sajt je postao jedna od glavnih odlika uspešne firme. Mnogi posetioci sajta (vaši budući klijenti) poistovećuju kvalitet Vašeg sajta sa kvalitetom firme. Srbija Trade pored izrade sajtova nudi i sve prateće usluge koje prate implementaciju sajta.…

Details

Zašto implementirati sistem menadžmenta kvalitetom-ISO 9001?

Usvajanje Sistema menadžmenta kvalitetom jeste strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se poboljšaju njene ukupne performanse i da pruži čvrstu osnovu za održivi razvoj. Prvi korak ka implementaciji Sistema menadžmenta kvalitetom je osnovna obuka rukovodstva o zahtevima ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom. Drugi korak je definisanje organizacione strukture, Misije, Vizije i Politike…

Details

Srbija Trade na Britansko-srpskom forumu za razvoj preduzetništva

Preduzeće „Srbija Trade“ prisustovalo je „Britansko-srpskom forumu za razvoj preduzetništva“ u organizaciji Britanske ambasade ,Business Counsil-a i Business Info Group-e. Osnovna ideja foruma bila je da se prezentuju pozitivna iskustva i znanja  iz Velike Britanije i Srbije u oblasti preduzetništva.Edukacija i obrazovanje,stvaranje preduzetničkih ideja i mogućnosti njihove realizacije bile su glavne teme prezentacije.Stvaranje boljih uslova…

Details