Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva

Rok za prijavu:05.04.2018 god. Подстицајна средства су намењена за набавку нове опреме за пчеларство и то: – десет кошница типа „Dadant – Blatt″(DB), типа „Langstrot – Rut”(LR) или типа „Farrar″ са припадајућим рамовима; – врцаљкa (ручна или електрична); – електрични отклапач саћа (аутоматски или полуаутоматски); – топионик за восак. Право на доделу подстицајних средстава може…

Javni poziv za učešće u finaninsiranju obuke na zahtev poslodavca

Rok za prijavu:do utroška sredstava Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама. Програм обуке на захтев послодавца подразумева:…

Drugi javni poziv za odobravanje podsticaja u okviru IPARD programa

Rok za prijavu: 26.02.2018.god. У складу са чланом 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17 и 112/17), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује други Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта…

Prvi javni poziv za IPARD program

Rok za prijavu:26.02.2018.god. Jавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, расписан је данас и рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 25. децембра 2017. године до 26. фебруара 2018. године. Јавни позив за куповину нових трактора биће расписан 4. јануара 2018. године, а рок за подношење захтева биће од…

Bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju u AP Vojvodini

Rok za prijavu: 08.12.2017.god. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку: 1. механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (на пример: сено, силаже, сенажа итд.): балирки и рол балирки, машина за сабијање односно паковање кабасте сточне хране, самоутоварних приколица за прикупљање, превоз и истоварање…

Obuke za prekvalifikaciju u IT sektor

Пријаве су отворене до 23 часа, 5. новембра 2017. Право учешћа имају сви пунолетни грађани Србије који су завршили средњу школу. Право учешћа немају грађани који тренутно студирају или су завршили више од две године студија на информатичким смеровима (смерови са више од 20% испита из ИТ предмета) на факултетима или високим школама. Грађани који…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za plastenike

Rok za prijavu:15.09.2017 god. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.…