Bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju u AP Vojvodini

Rok za prijavu: 08.12.2017.god. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку: 1. механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (на пример: сено, силаже, сенажа итд.): балирки и рол балирки, машина за сабијање односно паковање кабасте сточне хране, самоутоварних приколица за прикупљање, превоз и истоварање…

Obuke za prekvalifikaciju u IT sektor

Пријаве су отворене до 23 часа, 5. новембра 2017. Право учешћа имају сви пунолетни грађани Србије који су завршили средњу школу. Право учешћа немају грађани који тренутно студирају или су завршили више од две године студија на информатичким смеровима (смерови са више од 20% испита из ИТ предмета) на факултетима или високим школама. Грађани који…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za plastenike

Rok za prijavu:15.09.2017 god. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.…

Javni poziv za projekte u razvoju organske poljoprivredne proizvodnje

Rok za prijavu:10.08.2017 Javni poziv za podnošenje predloga projekta u razvoju organske proizvodnje grada na teritoriji grada Novog Sada,raspisuje se u cilju realizacije mera unapređenja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada i obuhvata dodelu subvencije za: nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog u organskoj proizvodnji kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje druge investicije koje…