Drugi poziv za prikupljanje projekata u okviru programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

Rok za prijave: 23.04.2017 god. Министарство за регионални развоj и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије: Oбјављује 22. јануара 2018. године други јавни позив за прикупљање предлога пројеката са циљем побољшања прекограничне сарадње између Бугарске и Србије у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020. Програм је ко-финансиран из Инструмента за претприступну…

Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane Evropske Unije

Rok za prijavu:do utroška sredstava 1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљ доделе средстава је обезбеђење финансијске подршке ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПА програмa, програмa Заједнице и програма финaнсираних од стране билатералних донатора, код којих се финансирање реализације пројекта спроводи уз примену предфинансирања. За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена…