Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina,piva i alkoholnih pića

Rok za prijavu:14.12.2018.god. Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности у складу са Правилником, и то: програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса програму за инвестиције у производњу вина, пива и…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018.godini

Кoнкурс представља oснoв за дoбијање de minimis државне помоћи. Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 25.000.000,00 динара (словима:двадесетпетмилионадинара) намењена за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости након 1. јануара 2018. године до 18. новембра 2018. године. Репроматеријал мора бити у складу са стварном делатношћу привредног…

Konkurs ” Pokrenimo našu decu”

Rok za prijavu:14.01.2018.god. I ove godine organizujemo veliki Aqua Viva konkurs „Pokrenimo našu decu“ za sve škole na teritoriji čitave Srbije! Poštovani učitelji, pokažite nam kako sa vašim đacima radite modele vežbanja iz programa PONADE i kreativne modele vežbanja koje ste osmislili sa vašim odeljenjem. Period koji će biti obuhvaćen posmatranjem je od 05.11. do…

Javni poziv za dodelu sredstava iz oblasti zaštite porodice,dece i socijalne zaštite

Rok za prijavu: 21.1.2018 god. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу унапређења система социјалне заштите у Републици Србији, пружа подршку пројектним активностима које имају за циљ следеће: Организовање едукативних, културно-образовних и спортских активности и манифестација, које доприносе психо-физичком развоју деце, побољшању квалитета њиховог одрастања и социјализације, посебно деце са интелектуалним сметњама…