Javni poziv za dodelu malih grantova

Rok za prijavu:30.08.2019.god. Projekat „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“ (Pripremi se za učešće – P2P) traži predloge za implementaciju Programa malih grantova za podršku civilnom društvu Republike Srbije da aktivno učestvuje u procesu pregovora o pristupanju EU, u vezi sa ekonomskim…

Javni poziv za projekte regionalnog razvoja u okviru programa Routes4U

Rok za prijavu:09.09.2019.god. The seven calls for proposals are launched in the framework of the Council of Europe-European Union Joint Programme “Routes4U – Fostering regional development through transnational Cultural Routes, heritage policies and practices”. Project proposals shall aim to produce an added value to the Cultural Routes of the Council of Europe programme and to…

Projekat jačanja partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva

Rok za prijavu:10.09.2019.god. Projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), će raditi na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim…

Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave

Rok za prijavu:19.08.2019.god. Želite da vaši građani dobiju brzu i sigurnu uslugu elektronskim putem? Da li vidite svoju opštinsku administraciju kao modernu i efikasnu, u službi svih njenih građana? Imate li ideje kako da pospešite ekonomski razvoj i rasteretite svoju administraciju? Onda je uređena elektronska uprava pravi put za vaš grad ili opštinu. Podnosilac prijave…