Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane Evropske Unije

Rok za prijavu:do utroška sredstava 1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљ доделе средстава је обезбеђење финансијске подршке ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПА програмa, програмa Заједнице и програма финaнсираних од стране билатералних донатора, код којих се финансирање реализације пројекта спроводи уз примену предфинансирања. За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена…