Javni poziv za pružanje usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i…

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2019.godini

1.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini 2.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini 3.Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini 4.Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade…