Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina,piva i alkoholnih pića

Rok za prijavu:14.12.2018.god. Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности у складу са Правилником, и то: програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса програму за инвестиције у производњу вина, пива и…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018.godini

Кoнкурс представља oснoв за дoбијање de minimis државне помоћи. Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 25.000.000,00 динара (словима:двадесетпетмилионадинара) намењена за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости након 1. јануара 2018. године до 18. новембра 2018. године. Репроматеријал мора бити у складу са стварном делатношћу привредног…

Javni poziv za dodelu sredstava iz oblasti zaštite porodice,dece i socijalne zaštite

Rok za prijavu: 21.1.2018 god. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу унапређења система социјалне заштите у Републици Србији, пружа подршку пројектним активностима које имају за циљ следеће: Организовање едукативних, културно-образовних и спортских активности и манифестација, које доприносе психо-физичком развоју деце, побољшању квалитета њиховог одрастања и социјализације, посебно деце са интелектуалним сметњама…

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018.godinu

Datum objave:05.11.2018.god. Korisnici:javne institucije Kategorija:subvencije Rok za prijavu:26.1.2018.god. Циљ кoнкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва у локалним самоуправама на територији АП Војводине. НАМЕНА СРЕДСТАВА 1.Успостављање хотспот  локација у општинама и градовима у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету 2.Успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре у школама за увођење е-наставе(ПАМЕТНА ШКОЛА) 3.Увођење система…

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine

Datum objave:12.10.2018.god. Korisnici:nevladine organizacije i udruženja Kategorije:subvencije Rok za prijavu:31.10.2018.god. Циљ Јавног конкурса о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса (у даљем тексту: Конкурс) је подстицање рада удружења грађана која организују конгрес на територији Аутономне покрајине Војводине, која…

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoj informacionog društva u Republici Srbiji u 2018 – programi za žene u ruralu

Datum objave:11.10.2018.god. Korisnici:udruženja,nevladine organizacije Kategorije:subvencije Rok za prijavu:29.10.2018.god. Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018 – програми за жене у руралу Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање…

Javni konkurs za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata na sajmovima

Datum objave:20.10.2018.god. Korisnici:preduzeća i preduzetnici Kategorije:subvencije Rok za prijavu:09.11.2018.god. ЦИЉ Циљ дoделe беспoвратних средстава јесте суфинансирање трошкованаступа привредних субјеката сa територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства су намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима за наступ: – на…

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potenijala AP Vojvodine u 2018.god.

Datum objave:11.10.2018.god. Kategorija:subvencije Korisnici:udruženja,nevladine organizacije Rok za prijavu:31.10.2018.god   Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa                    link za informacije

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2018. godini

Datum objave:11.10.2018.god. Korisnici:javne institucije,organizacije iz oblasti poljoprivrede Kategorija:subvencije Rok za prijavu:26.10.2018.god. Средства за спровођење Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у2018. години (у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 50.000.000,00 динара користиће се за: а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству,живинарству, код копитара и у пчеларству(укупно…