Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izradu planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave

Rok za prijavu: 25.05.2018.god. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije,za sufinansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije i to: 1.prostornog plana Republike Srbije 2.plana generalne regulacija za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave 3.plana detaljne regulacije za linijske infrastrukturne objekte u cilju stvaranja planskog osnova,podsticinja planskog…

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018.godini

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења особа са инвалидитетом или друге социјално хуманитарне организације регистроване на територији Републике Србије, чији је циљ побољшање приступачности, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом. Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру Буџета…

Pravilnik o podsticajima za investicije u izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Rok za prijavu:15.10.2018.god. Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС“, број 29/2018) ближe се прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање…

Pravilnik za podsticaje u pčelarstvu

Rok za prijavu:31.05.2018.god. Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја. Услов за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да,…

Javni konkurs za finansiranje programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima u AP Vojvodina

Rok za prijavu:do utroška sredstava Јавни конкурс је намењен спортским организацијама које организују међународна спортска такмичења од значаја за Аутономну покрајину Војводину, или учествују на међународним спортским такмичењима од значаја за Аутономну покрајину Војводину, и које испуњавају следеће услове: − да су уписане у одговарајући регистар у складу са Законом; − да су из гране…

Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća,vinove loze i hmelja

Rok za prijavu:15.11.2018.god. Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на: подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном; припрему земљишта за подизање производних засада. Право на подстицаје за подизање производних засада  има: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног…