Pravilnik o podsticajima za investicije u izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Rok za prijavu:15.10.2018.god. Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС“, број 29/2018) ближe се прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање…

Pravilnik za podsticaje u pčelarstvu

Rok za prijavu:31.05.2018.god. Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја. Услов за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да,…

Prvi javni poziv za IPARD podsticaje za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda

Rok za prijavu:28.05.2018.god. Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме, расписан је јуче, а рок за подношење захтева је од 27. марта до 28. маја 2018. године. Предмет Јавног позива…

Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća,vinove loze i hmelja

Rok za prijavu:15.11.2018.god. Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на: подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном; припрему земљишта за подизање производних засада. Право на подстицаје за подизање производних засада  има: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног…

Pravilnik za ostvarivanje podsticaja u stočarstvu

Rok za prijavu: 31.07.2018. god. Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне…

Konkurs za dodelu sredstava za plastenike u AP Vojvodini

Rok za prijavu: 15.05.2018.god. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini

Rok za prijavu:15.05.2018.god. 1.ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години.Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење…

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

Rok za prijavu: 30.04.2018.god. Овим правилником утврђују се услови и поступак за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом из буџета Завода за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) и избор брачних парова, односно ванбрачних партнера (у даљем тексту: Учесници конкурса) којима ће бити додељена бесповратна средства…