Konkursi za finansiranje projekata u oblasti omladine i sporta

Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ (рок 15.5.2019.) Образац за извештај о реализацији пројекта Финансијски извештај Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе (рок рок 15.5.2019.) Образац за извештај о реализацији пројекта Финансијски извештај Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике (рок 15.5.2019.) Образац за извештај о реализацији…

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2019.godini

1.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini 2.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini 3.Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini 4.Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade…

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019.godini

Rok za prijavu:29.11.2019 god. Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа. Програм се…

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2019.godini

Rok za prijavu:do utroška sredstava Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара за…