Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje sertifikacije i nabavku mehanizacije za organsku proizvodnju

Datum objave:20.09.2018.god. Korisnici:pravna lica Kategorija:subvencije Rok za prijavu:01.11.2018.god. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години                                                                        …

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018.godini

Rok za prijavu: 01.10.2018.god. Predmet Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2018. godini i to: Putni troškovi – prevoz:   individualni  –    do   50.000,00 dinara…

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2018.god.

Rok za prijavu: 17.08.2018.god. Циљ Јавног позива је смањење незапослености,субвенционисањем самозапошљавања незапоселних лица, односно субвенционисање оснивања радње или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА Секретаријат додељује средства у укупном износу од 45.400.000,00 динара.Субвенција за…

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodina

Rok za prijavu:01.09.2018.god. Циљ конкурса je побољшање квалитета млека, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме у области производње и прераде млека, а према пројекту који ће обезбедити…

Javni poziv za nabavku mašina i opreme za unapaređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu

Rok za prijavu: 17.09.2018.god. Подстицаји из члана 1. овог Јавног позива обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: 1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; 2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; 3) којом се штити добробит животиња; 4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;…