Javni poziv za dodelu grantova ambasade Australije

Datum objave:04.09.2018.god. Korisnici:nevladine organizacije,udruženja Kategorija:grantovi Rok za prijavu:30.09.2018.god. The Australian Embassy in Belgrade’s Direct Aid Program (DAP) is now open for project proposals in all three countries of accreditation (Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro). The DAP is a flexible small grants program funded from Australia’s aid budget and managed by the…

Javni poziv za program izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije”Završi započeto”

Rok za prijavu: 07.09.2018.god. Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) објављује позив за подношење предлога програма/пројекaта: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије. Приоритет имају програми/пројекти који се односе на финансирање радова на отвореним спортским теренима и трибинама чија изградња је започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу. Основни…

Konkursi za bespovratna sredstva u oblasti privrede i turizma AP Vojvodina

1.Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2018. години 2. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за послове који се сматрају уметничким и старим занатима у 2018. години 3. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана…

Javni poziv za nabavku mašina i opreme za unapaređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu

Rok za prijavu: 17.09.2018.god. Подстицаји из члана 1. овог Јавног позива обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: 1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; 2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; 3) којом се штити добробит животиња; 4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;…