Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2019.godini

1.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini 2.Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini 3.Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini 4.Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade…

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019.godini

Rok za prijavu:29.11.2019 god. Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа. Програм се…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodina

Rok za prijavu:15.03.2019.god. Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека,…