Javni poziv za projekte regionalnog razvoja u okviru programa Routes4U

Rok za prijavu:09.09.2019.god. The seven calls for proposals are launched in the framework of the Council of Europe-European Union Joint Programme “Routes4U – Fostering regional development through transnational Cultural Routes, heritage policies and practices”. Project proposals shall aim to produce an added value to the Cultural Routes of the Council of Europe programme and to…

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара (у даљем тексту: Програм) спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет министра), а за реализацију Програма обезбеђена су средства у износу од 220.000.000,00 динара. Средства су опредељена за следеће мере: 1. Максималан износ од 25.000.000,00 динара намењен је за изградњу,…