Javni konkurs za finansiranje programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima u AP Vojvodina

Rok za prijavu:do utroška sredstava Јавни конкурс је намењен спортским организацијама које организују међународна спортска такмичења од значаја за Аутономну покрајину Војводину, или учествују на међународним спортским такмичењима од значаја за Аутономну покрајину Војводину, и које испуњавају следеће услове: − да су уписане у одговарајући регистар у складу са Законом; − да су из гране…

Dodela dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa od opšteg interesa

Rok za prijavu: 05.04.2018.god.  1.Предмет Предмет конкурса и област од општег интереса која се подстиче Предмет конкурса јесте додела дотација Министарства просвете, науке и технолошког развоја студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2018. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно- образовних-забавних…

Konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina

Rok za prijavu:15.11.2018.god. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-национале заједнице (у дањем тексту: Секретаријат), у складу са Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2018. години, финансира и суфинансира удружења са седиштем на територији АП Војводине, за програме и пројекте,у области основног и средњег образовања у АП Војводини у износу од 362.500,00динара и…