Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje ravnopravnosti polova

Rok za prijavu:22.02.2018.god. Завод за равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном износу oд 2.500.000,00 динара (словима: двамилионаипетстотинахиљададинара) предвиђена Финансијским планом и програмом рада Завода за равноправност полова за 2018. годину – Подстицајни програми. Средства се додељују удружењима грађана/удружењима жена са територије АП Војводине која испуњавају услове, а баве се унапређењем положаја жена и равноправности…

Konkurs za podršku razvoju poljoprivrede

Rok za prijavu:23.02.2018.god. Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“. Ukupno 6 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji će biti otvoren od 1. februara do 23. februara 2018. godine. Na konkurs mogu da se prijave socijalna preduzeća…

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih

Rok za prijavu:08.02.2018.god. Канцеларија за младе позива заинтересоване да се пријаве на Јавни конкурс који се реализује на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у Граду Београду („Сл. лист Града Београда“, бр. 10/2016). Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката имају…

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2018.godini

Rok za prijavu: 02.03.2018.god. Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17), и то за следеће тематске области:   Музика, позоришна уметност, уметничка и савремена…