Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine

Rok za prijavu:27.11.2017.god. Циљеви Конкурса су: унапређење  туристичког потенцијала, путем организовања туристичко – привредних манифестација, и других међународних скупова, који доприносе међународној промоцији Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије; маркетинг, промоција и унапређења квалитета постојећих манифестација и повећање броја посетилаца; афирмације манифестационог туризма као значајног фактора развоја туризма АП Војводине и повећање укупне туристичке понуде и…

Konkurs za raspodelu sredstava za sprovođenje odgajivačkog programa u 2017.godini

Rok za prijavu:28.11.2017.god. Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2017. годину (у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 55.000.000,00 динара користиће се за: а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству; б) пословима контроле спровођења програма. Потребна документација:…

Javni poziv- Western Balkan Funds

Rok za prijavu:22.12.2017.god. Western Balkans Fund (WBF) is pleased to announce the First Call for regional Project Proposals. Following the WBF objectives and scope of work, the call aims to promote cooperation and strengthening the relations between Contracting Parties by sharing common values between citizens, civil society and non-profit organizations in the region, and improving the people-to-people…

Javni poziv u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

Rok za prijavu:26.01.2018.god. Влада Републике Србије, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU) у сарадњи са Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије и Министарством европских послова Црне Горе објављује Први позив за подношење предлога пројеката. Пројекти ће бити финансијски подржани из ИПА буџета прекограничног програма Србија-Црна Гора за 2014.…

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama i udruženjima građana

Rok za prijavu: 27.11.2017.god. Циљеви Конкурса су: унапређење  туристичког потенцијала, путем организовања туристичко – привредних манифестација, и других међународних скупова, који доприносе међународној промоцији Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије; маркетинг, промоција и унапређења квалитета постојећих манифестација и повећање броја посетилаца; афирмације манифестационог туризма као значајног фактора развоја туризма АП Војводине и повећање укупне туристичке…

Konkurs za podršku orgnizacijama civilnog društva u promociji sistema menadžmenta kvaliteta

Rok za prijavu: 23.11.2017.god. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2017. годину и Финансијског плана за 2017. годину, суфинансираће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП…