Javni poziv u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

Rok za prijavu:26.01.2018.god. Влада Републике Србије, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU) у сарадњи са Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије и Министарством европских послова Црне Горе објављује Први позив за подношење предлога пројеката. Пројекти ће бити финансијски подржани из ИПА буџета прекограничног програма Србија-Црна Гора за 2014.…

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama i udruženjima građana

Rok za prijavu: 27.11.2017.god. Циљеви Конкурса су: унапређење  туристичког потенцијала, путем организовања туристичко – привредних манифестација, и других међународних скупова, који доприносе међународној промоцији Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије; маркетинг, промоција и унапређења квалитета постојећих манифестација и повећање броја посетилаца; афирмације манифестационог туризма као значајног фактора развоја туризма АП Војводине и повећање укупне туристичке…

Konkurs za podršku orgnizacijama civilnog društva u promociji sistema menadžmenta kvaliteta

Rok za prijavu: 23.11.2017.god. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2017. годину и Финансијског плана за 2017. годину, суфинансираће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП…

Konkurs za raspodelu podsticaja za razvoj inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Rok za prijavu:22.11.2017.godine. Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс), утврђених Правилником о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених,…

Fond za očuvanje kulturne baštine

Rok za prijavu:03.12.2017.god. Proposals may be submitted to preserve cultural heritage in the following areas: CULTURAL SITES: This might include (but is not limited to) historical buildings and sites, sacred places, monuments, and archaeological sites. Proposals in this category may involve, for example, restoration of an historic building, an archeological survey as a component of a…

Konkurs za male grantove Regionalnog ekološkog centra i Austrijske agencije za razvoj

Rok za prijavu:30.11.2017.god. Oblasti kojima je namenjena podrška:životna sredina i klimatske promene,zaštita životne sredine,ljudski resursi i socijalni razvoj,obrazovanje. Predlog projekta se mora dostaviti u lokalnu kancelariju REC-a (Kosovska 17/III, 11000 Beograd, Srbija) putem pošte, kurira ili lično do 30. novembra 2017. The REC, together with the Austrian Development Agency (ADA), which funds the SEEDLING project,…

Prvi poziv Regional Youth Cooperation Office

Rok za prijavu: 15.11.2017.godine. Ukupni finansijski okvir za ovaj poziv iznosi 900.000 EUR. RYCO is seeking proposals of civil society organizations and secondary schools for supporting projects in the fields of promoting the reconciliation in the region of the Western Balkans by increasing youth mobility, cooperation and activism. Through this PILOT Open Call for Proposals, RYCO…