Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Rok za prijavu:03.12.2018.god. Циљ другог конкурса је опремање корисника ловиштана територији АП Војводине.Предмет другог конкурса је додела бесповратних средства за суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта на територији АП Војводине -набавка теренског возила, у складу са Законом о дивљачи и ловству. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА Укупан износ предвиђених средстава који се додељује по овом конкурсу…

Javni poziv za dodelu sredstava iz oblasti zaštite porodice,dece i socijalne zaštite

Rok za prijavu: 21.1.2018 god. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу унапређења система социјалне заштите у Републици Србији, пружа подршку пројектним активностима које имају за циљ следеће: Организовање едукативних, културно-образовних и спортских активности и манифестација, које доприносе психо-физичком развоју деце, побољшању квалитета њиховог одрастања и социјализације, посебно деце са интелектуалним сметњама…

Drugi javni poziv za regionalne projekte-Western Balkans Fund

Datum objave:07.11.2018.god. Korisnici:javne institucije,nevladine organizacije,udruženja Kategorija:grantovi Rok za prijavu:13.10.2018.god. Following the WBF objectives and scope of work, based on lessons learned from our First Call (2017), this Call aims: to promote regional cooperation and strengthening the relations between WBF Contracting Parties, through sharing common values between citizens, civil society and non-profit organizations, and enhancing people-to-people…

Konkurs Japanske ambasade

OSNOVNA UPUTSTVA ZA POPOS PROGRAM POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva. KO? Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati…

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine

Datum objave:12.10.2018.god. Korisnici:nevladine organizacije i udruženja Kategorije:subvencije Rok za prijavu:31.10.2018.god. Циљ Јавног конкурса о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса (у даљем тексту: Конкурс) је подстицање рада удружења грађана која организују конгрес на територији Аутономне покрајине Војводине, која…

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoj informacionog društva u Republici Srbiji u 2018 – programi za žene u ruralu

Datum objave:11.10.2018.god. Korisnici:udruženja,nevladine organizacije Kategorije:subvencije Rok za prijavu:29.10.2018.god. Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018 – програми за жене у руралу Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање…