Javni poziv za dodelu grantova ambasade Australije

Datum objave:04.09.2018.god. Korisnici:nevladine organizacije,udruženja Kategorija:grantovi Rok za prijavu:30.09.2018.god. The Australian Embassy in Belgrade’s Direct Aid Program (DAP) is now open for project proposals in all three countries of accreditation (Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro). The DAP is a flexible small grants program funded from Australia’s aid budget and managed by the…

Government of the Netherlands: Seeking Applications for Human Rights Fund

Rok za prijave:31.08.2018.god. Government of the Netherlands is seeking applications for its Human Rights Fund to provide grants to organisations that work to promote human rights around the world. Themes Human rights defenders: The overall objective when awarding grants for the purpose of this theme is protecting and supporting human rights defenders around the world. Equal rights for lesbian, gay, bisexual, transgender…

Javni poziv za jačanje EU integracija

Rok za prijavu:31.12.2018.god. Бaлкaнски фoнд зa дeмoкрaтиjу Maршaлoвoг нeмaчкoг фoндa СAД и Aмбaсaда Крaљeвинe Нoрвeшкe у Бeoгрaду oтвoрили су пoзив „Jaчaњe EУ интeгрaциja“ у нaмeри дa дoпринeсу прoцeсу рeфoрмe и пeрспeктиви члaнствa зeмаља Зaпaднoг Бaлкaнa у Европској унији. Oпшти циљ oвoг пoзивa je дa дoпринeсe дeмoкрaтскoj кoнсoлидaциjи, институциoнaлним рeфoрмaмa и трajнoм миру и стaбилнoсти у…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018.godini

Rok za prijavu: 31.08.2018.god. К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом. 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја…

Javni konkurs za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Rok za prijavu:14.08.2018.god. Предмет јавног конкурса је додела финансијских средстава Министарства у 2018. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу, које спроводе удружења као добровољне, невладине и недобитне организације, а који су од јавног интереса. Општи циљ јавног конкурса: – Побољшан економски положај и статус жена на селу С обзиром…