Government of the Netherlands: Seeking Applications for Human Rights Fund

Rok za prijave:31.08.2018.god. Government of the Netherlands is seeking applications for its Human Rights Fund to provide grants to organisations that work to promote human rights around the world. Themes Human rights defenders: The overall objective when awarding grants for the purpose of this theme is protecting and supporting human rights defenders around the world. Equal rights for lesbian, gay, bisexual, transgender…

Javni poziv za jačanje EU integracija

Rok za prijavu:31.12.2018.god. Бaлкaнски фoнд зa дeмoкрaтиjу Maршaлoвoг нeмaчкoг фoндa СAД и Aмбaсaда Крaљeвинe Нoрвeшкe у Бeoгрaду oтвoрили су пoзив „Jaчaњe EУ интeгрaциja“ у нaмeри дa дoпринeсу прoцeсу рeфoрмe и пeрспeктиви члaнствa зeмаља Зaпaднoг Бaлкaнa у Европској унији. Oпшти циљ oвoг пoзивa je дa дoпринeсe дeмoкрaтскoj кoнсoлидaциjи, институциoнaлним рeфoрмaмa и трajнoм миру и стaбилнoсти у…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018.godini

Rok za prijavu: 31.08.2018.god. К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом. 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја…

Javni konkurs za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Rok za prijavu:14.08.2018.god. Предмет јавног конкурса је додела финансијских средстава Министарства у 2018. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу, које спроводе удружења као добровољне, невладине и недобитне организације, а који су од јавног интереса. Општи циљ јавног конкурса: – Побољшан економски положај и статус жена на селу С обзиром…

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodina

Rok za prijavu:01.09.2018.god. Циљ конкурса je побољшање квалитета млека, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме у области производње и прераде млека, а према пројекту који ће обезбедити…

Javni poziv za projekte u oblasti turizma (RCC)

Rok za prijavu:16.08.2018.god. The Regional Cooperation Council Secretariat (RCC) is seeking proposals for the implementation of the actions under the Grant Work Programme 2018-2020 in the Western Balkan region with financial assistance from the RCC Small Grants Instrument. Within this Call for Proposals six (6) info sessions will be organised in the eligible economies: Albania,…

Konkursi za bespovratna sredstva u oblasti privrede i turizma AP Vojvodina

1.Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2018. години 2. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за послове који се сматрају уметничким и старим занатима у 2018. години 3. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана…