Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodina

Rok za prijavu:01.09.2018.god. Циљ конкурса je побољшање квалитета млека, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме у области производње и прераде млека, а према пројекту који ће обезбедити…

Javni poziv za projekte u oblasti turizma (RCC)

Rok za prijavu:16.08.2018.god. The Regional Cooperation Council Secretariat (RCC) is seeking proposals for the implementation of the actions under the Grant Work Programme 2018-2020 in the Western Balkan region with financial assistance from the RCC Small Grants Instrument. Within this Call for Proposals six (6) info sessions will be organised in the eligible economies: Albania,…

Konkursi za bespovratna sredstva u oblasti privrede i turizma AP Vojvodina

1.Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2018. години 2. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за послове који се сматрају уметничким и старим занатима у 2018. години 3. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана…

Netherlands Enterprise Agency: Seeking Applications for 2018–2020 Creative Twinning Grant Program

Deadline: 31 August 2018 Is your company or NGO a cultural organisation? Are your cultural activities aimed at contributing to social cohesion in countries bordering on the European Union? If yes, then apply for the 2018–2020 Creative Twinning grant. Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) is seeking applications for its 2018–2020 Creative Twinning grant, a subsidy scheme which…

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije

Rok za prijavu:30.06.2018.god. СВРХА КОНКУРСА Конкурсом за доделу средстава на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на средства и начин бодовања појединих критеријума за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног…

Call for proposals: Exchanges and mobility in sport

Deadline:26/07/2018 (12 noon CET) Background Sport is a powerful tool, bringing people together at international, national, regional and local levels, and developing people-to-people contacts. Cooperation, partnerships and exchanges at grassroots level – inside the EU as well as with non-EU countries – can contribute to the development of new skills and positively influence societal changes.…

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Rok za prijavu:16.05.2018.god. Са циљем подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ у складу са спровођењем Стратегије комуникације, а на основу Уредбе Владе Републике Србије о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени…

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018.godini

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења особа са инвалидитетом или друге социјално хуманитарне организације регистроване на територији Републике Србије, чији је циљ побољшање приступачности, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом. Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру Буџета…