U savremenim uslovima poslovanja,kompanije unapredjuju svoju prodaju dobrim marketinškim nastupom na tržištu.Zahvaljujući razvoju interneta i društvenih mreža,postoji veliki broj mogućnosti da Vaša reklama dopre do velikog broja potencijalnih kupaca i korisnika.Prisustvo na internetu je postalo neophodno ukoliko želite da Vaš posao napreduje.

Sa preko 400 000 poseta našem sajtu na godišnjem nivou,vidljivost stranica Vaših organizacija i broj poseta Vašim podacima je u stalnom porastu.Posetioci našeg sajta su  vlasnici preduzeća i preduzetničkih radnji,srednji i viši menadžment kompanija,predstavnici javnih institucija,udruženja i nevladinih organizacija.

Ukoliko Vaša organizacija nema sajt, upisom u naš poslovni adresar stvarate odlične mogućnosti da postanete vidljivi i prepoznati na tržištu. Informacije o Vašoj kompaniji koje su unete na naš portal su direktno povezane linkom.Na taj način pretragom na Google i drugim vodećim pretraživačima,veliki broj potencijalnih kupaca može se informisati o najznačajnijim podacima vezanim za Vašu kompaniju (delatnost,proizvodi, usluge koje nudite,tržišta,kontakt).Upisom u naš poslovni adresar,možete formirati “mini sajt”, kojim se na jednostavan i funkcionalan način predstavljate svojim kupcima.Sa porastom poseta sajtu,pozicioniranost podataka organizacija koje su upisane u naš poslovni adresar  je veoma visoka.U to se možete uveriti unosom na  pretraživaču imena bilo koje organizacije koja ima otvorenu stranicu na našem sajtu.

Za organizacije koje imaju svoju internet prezentaciju,upis u  poslovni adresar donosi veći broj posetilaca postojećem sajtu,veći broj korisnika i kupaca,što predstavlja i osnovu za povećanje prodaje.

Upis u poslovni adresar možete izvršiti automatskim unosom podataka na stranici sajta ili slanjem informacija o Vašoj organizaciji na našu mail adresu.

Za upis u poslovni adresar molimo da nam dostavite sledeće podatke:

1.Logo firme
2.Tekst o firmi
3.Adresu firme
3.Maticni broj
4.PIB
5.Radno vreme
6.Telefon
7.e-mail
8.Sajt

Podatke o Vašoj organizaciji možete poslati na mail: office@srbijatrade.rs 
 
Cena pretplate  iznosi 4.800 dinara na godišnjem nivou.Predračun šaljemo na Vašu mail adresu.