Preduzeće EURO TERMIK DOO je osnovano 2002. godine. Proisteklo je iz samostalne zanatske radnje TERMIKA osnovane 1991. godine, čija je osnovna delatnost bila izrada i servis laboratorijskih peći za žarenje za radne temperature do 1.800°C, sa regulacijom temperature kao posebnim delom interesovanja.

Godine 2002. dolazi do transformacije SZR TERMIKA u DOO EURO TERMIK, sa čijom transformacijom dolazi do proširenja delatnosti i lepeze poslovanja, i od tada se preduzeće intenzivno razvija.
Pored supermarketa, EURO TERMIK DOO – Kraljevo učestvuje u izgradnji objekata različite namene uz poštovanje pravila struke, tehničkih normativa, važećih standarda i dogovorenih rokova, kao i uz maksimalno poštovanje Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Kompletna tehnička opremljenost i stručni kadar ovog preduzeća odgovorni su za uspešan završetak svakog ugovorenog posla.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa TEHNOGRADNJOM DOO, iz Kruševca, koja je izgradila trgovinske centre DIS Krnjevo, preduzeće EURO TERMIK DOO se specijalizovalo za elektroinstalaterske radove u supermarketima.

Poslovni profil EURO TERMIK DOO, osim u postavljanju elektroinstalacija i opreme (Ključ u ruke), što je i pretežna delatnost preduzeća, sastoji se i u sledećim oblastima poslovanja:

  • Projektovanje u građevinarstvu
  • Izvođenje radova u građevinarstvu
  • Vodovod i grejanje
  • Enterijer i eksterijer
  • Uređenje terena
  • Trgovina na veliko
  • Konsalting

Radno vreme: ponedeljak-petak, 08-16h

Adresa: Moše Pijade br. 8, 36000 Kraljevo

Tel.: + 381 36 327 210

e-mail: eurotermik@yahoo.com

sajt: www.eurotermik.rs