“Naš Milanovac” je nestranačko i neprofitno udruženje građana, čiji je cilj da okupi Milanovčane koje povezuje iskrena ljubav prema zavičaju, motivisana željom da naša sredina bude bolja, uspešnija  i perspektivnija, kako za nas tako i za generacije koje dolaze.

Naša namera je da kroz promociju novog, nestranačkog i nadstranačkog pogleda na društveni život stvorimo jasnu alternativu aktuelnom sistemu vrednosti i uspostavimo delotvoran mehanizam za rešavanje konkretnih problema u našoj opštini.

Udruženje je organizovano u sekcije i timove koji su nosioci naših projektnih aktivnosti, a obrazuju se prema ličnim afinitetima, znanju i obrazovanju članova i saradnika.

Adresa:Sinđelićeva 6, 32300 Gornji Milanovac

Matični broj: 281726566

PIB: 10896876

Radno vreme: Kancelarija radi sa građanima ponedeljak – četvrtak od 9 do 13 časova.

Tel: +381 32 710 830

Mail: office@nasmilanovac.org

Sajt: http://www.nasmilanovac.org/