Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Rok za prijavu: do utroška sredstava Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору. У програм се могу укључити незапослена лица из следећих категорија, без обзира на године старости – лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су…

Detaljnije

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva

Rok za prijavu:05.04.2018 god. Подстицајна средства су намењена за набавку нове опреме за пчеларство и то: – десет кошница типа „Dadant – Blatt″(DB), типа „Langstrot – Rut”(LR) или типа „Farrar″ са припадајућим рамовима; – врцаљкa (ручна или електрична); – електрични отклапач саћа (аутоматски или полуаутоматски); – топионик за восак. Право на доделу подстицајних средстава може…

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018.godini

Rok za prijavu:16.04.2018.god. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе…

Detaljnije

Linije za trajno obrtna sredstva sa garancijom EIF

Karakteristike kredita: Klijenti koji mogu koristiti proizvod Klijenti rezidenti čija je adresa sedišta na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije, a koji posluju minimum 15 meseci i imaju kreditnu sposobnost za korišćenje kredita Segment klijenata Postojeći i novi klijenti…

Detaljnije

Kreditne linije za trajno obrtna sredstva

Krediti za trajno obrtna sredstva-Fond za razvoj Rok za prijavu: 31.12.2017 Услови за коришћење средстава Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро,мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то: –…

Detaljnije