– IZRADA BIZNIS PLANOVA ZA PROGRAME FONDA ZA RAZVOJ I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA
– IZRADA STUDIJA IZVODLJIVOSTI I PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA IPARD PROGRAM
– PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA KONKURSE MINISTARSTVA PRIVREDE I RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE
– IMPLEMENTACIJA SISTEMA ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 I SARADNJA SA SERTIFIKACIONIM KUĆAMA U PROCESU SERTIFIKACIJE
– IZRADA WEB SAJTOVA I VOĐENJE KAMPANJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE
DODATNE INFORMACIJE NA MAIL:office@srbijatrade.rs I NA TELEFON: 060/ 0392 532