Reklamirajte se na jednom od najposećenijih portala za preduzeća i preduzetnike u Srbiji!

Preko 200 preduzeća i preduzetnika, udruženja i nevladinih organizacija su upisali podatke u naš poslovni adresar i koriste bazu sa preko 400 konkursa domaćih i međunarodnih organizacija. Obezbedili smo svojim korisnicima blagovremene informacije o bespovratnim sredstvima, subvencijama, donacijama i najpovoljnijim kreditnim linijama.

Portal SrbijaTrade.rs može biti odlično mesto za Vašu reklamu.Iskoristite preko 500 000 poseta našem sajtu na godišnjem nivou i preko 9 000 pratilaca na facebook stranici, da predstavite svoju organizaciju velikom broju potencijalnih kupaca i komitenata.

Ukoliko želite da se vaša reklama nađe na našem sajtu, kontaktirajte nas.