Ko smo mi?

Preduzeće “Srbija Trade“ osnovano je 1990 godine.Osnivač preduzeća je Božidar Savić. Od svog osnivanja kompanija  se prvenstveno bavila trgovinom  na domaćem i međunarodnom  tržištu. U 2000 godini dolazi do preorjentacije u poslovanju preduzeća na pružanje računovodstvenih usluga,usluga finansijskog konsaltinga i  usluga poslovnog savetovanja za mala i srednja preduzeća.

Od 2010 godine preduzeće postaje konsultant BAS programa EBRD-a ( Business Advisory Services) iz sledećih oblasti:

  • izrada studija izvodljivosti i biznis planova
  • razvoja i unapredjenja finansijskog, računovodstvenog i sistema kontrole
  • unapredjenja organizacione strukture i strukture menadžmenta.

Preduzeće „Srbija Trade“ upisano je u bazu kvalifikovanih pružalaca usluga za podršku poslovanju MMSP (identifikacioni broj K- 02307399006) kod Nacionalne agencije za regionalni razvoj (Ministarstvo privrede) iz sledećih oblasti:

  • izrada biznis planova
  • izrada studija izvodljivosti
  • implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001

Naši konsultanti su od strane Nacionalne agencija za regionalni razvoj sertifikovani kao pružaoci usluga za podršku poslovanju malim i srednjim preduzećima.

Preduzeće je upisano u registar konsultanskih kuća kod Privredne komore Srbije.

U zavisnosti od potreba  preduzeća angažujemo  stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom, pružajući našim komitentima kvalitetnu i profesionalnu podršku u njihovom poslovanju i daljem razvoju.

Učesnici smo različitih obuka i seminara organizovanih od strane domaćih i međunarodnih institucija.

U narednom periodu planiramo da proširimo asoritman usluga za unapredjenje poslovanja preduzeća i preduzetnika,povećamo broj zaposlenih i povećamo svoje učešće  na domaćem tržištu.

 

Naši partneri
Team Economist
UndiWeb
EURO TERMIK
Tesla smart house

U saradnji sa Vama donosimo najbolje odluke.