REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU -UŽICE

REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU -UŽICE

Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP), zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003, između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete.
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Užice, osnovala je 2006. godine Opština Užice, kao opštinsku instituciju odgovornu za obuku nastavnika i profesionalno usavršavanje u regionu, u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije za period od 2005. do 2010. godine.

MISIJA:
Razvijanje visokoprofesionalnog, kreativnog nastavničkog kadra, promovisanje kulture permanentnog usavršavanja, samoevaluacije, evaluacije i kontinuiranog razvoja sistema školstva, u cilju unapređenja kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih institucija u regionu i decentralizacije sistema profesionalnog usavršavanja.

CILjEVI:
Omogućavanje, praćenje i unapređenje sprovođenja programa stručnog usavršavanja, u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja obrazovanja, uz uvažavanje utvrđenih specifičnih potreba korisnika (pojedinaca i institucija) u  regionu.
Uključivanje  lokalne zajednice u neposrednu realizaciju programa stručnog usavršavanja.

Čime se bavi Regionalni centar?

Regionalni centar primenjuje i sprovodi strategiju stručnog usavršavanja u regionu, u skladu sa strategijom profesionalnog razvoja koju je utvrdio Centar za profesionalni razvoj u saradnji sa drugim bitnim činiocima sistema obrazovanja Republike Srbije.

Regionalni centar priprema i realizuje godišnje programe rada u skladu sa specifičnim potrebama u regionu, a u saradnji sa Centrom za profesionalni razvoj i Školskom upravom sprovodi programe od javnog i posebnog interesa.

Osnovni zadaci i aktivnosti:

Snimanje i analiza potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju,

Planiranje obuka i drugih vidova stručnog usavršavanja,

Organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja,

Kreiranje  novih programa stručnog usavršavanja,

Praćenje primene i efekata različitih oblika stručnog usavršavanja,

Analiza ponude programa stručnog usavršavanja,

Formiranje i održavanje baze podataka,

Saradnja sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, lokalnom zajednicom, Zavodom /
Centrom za profesionalni razvoj i Ministarstvom prosvete / Školskom upravom.

Regionalni centar je:

Mesto organizovanja i realizacije programa obuka,

Resursni centar (biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko/didaktičkim materijalom, pedagoško-psihološkim, video i audio itd; informacioni sistem: štampani i/ili on-line informatori koji sadrže ponudu programa stručnog usavršavanja akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja / Centra za profesionalni razvoj,

Mesto vrednovanja i praćenja kvaliteta stručnog usvršavanja,

Mesto okupljanja i razmene profesionalnih iskustava.

Radno vreme: 07:30-15:30 sati i vikendom po potrebi

031/514 624; 031/512 580
Nemanjina 52, Užice
31000
17655892
104368830
  • REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU -UŽICE
  • REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU -UŽICE
  • REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU -UŽICE
  • REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU -UŽICE