AGENCIJA MILOŠEVIĆ 70 ZEMUN

AGENCIJA MILOŠEVIĆ 70 ZEMUN

Profesionalno i etički

Svoje usluge klijentima izvršavamo striktno poštujući Zakon o javnim nabavkama, odgovarajuća podzakonska akta (Pravilnici), kao i Zakone koji su u vezi sa prethodnim (Zakon o upravnom postupku i Zakon o obligacionim odnosima).
U okviru nabrojanih usluga klijentima nudimo apsolutnu fleksibilnost u obimu izbora, zavisno od kadrovskih, vremenskih, finasijskih i drugih mogućnosti klijenta – ponuđača. To znači da ćemo izvršiti i pojedinačnu izabranu uslugu.
Klijent nam može poveriti i više izabranih usluga, po svom izboru, a prema svojim mogućnostima.

Tenderska dokumentacija Milošević 70

Možemo preuzeti kompletnu brigu o svim Vašim učešćima na tenderima Vašeg domena uz potpisivanje ugovora na željeni period. To podrazumeva sve usluge iz naslovnog spiska i eventulno neke druge važne za klijenta, a iz domena javnih nabavki. Ovakvim aranžmanom sa nama oslobađate Vašu firmu poslova ove vrste (zaposleni, vreme, novac), a dobijate na sigurnosti uspešnosti učešća na tenderu.
Klijent pod ugovorom ima 24 časa otvorenu direktnu komunikaciju I neograničen pristup svim našim uslugama.
Svakom klijentu garantujemo ispravnost ponude u domenu zahtevane usluge.Ne pružamo istovremeno usluge za dva ili više klijenata na istom tenderu.
Radno vreme:08-16h

063-7734-698
Ul.Svetozara Papica 3a/29,Zemun,Beograd
11080
63919420
109092958