AKTIVA SISTEM DOO NOVI SAD

Featured Listing
AKTIVA SISTEM DOO NOVI SAD

Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeca i radnji, racunovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaze receno, dinamicna. Danas smo kolektiv koji angazuje oko 15 saradnika i pruza kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Nas pristup klijentima obelezen je prvenstveno korektnoscu, a usluga azurnoscu i profesionalnoscu, po cemu smo prepoznatljivi i kod nasih klijenata i kod drzavnih organa sa kojima saradujemo.

Misija, vizija, cilj
Profesionalnim pruzanjem usluga najviseg nivoa iz oblasti administrativno – ekonomsko – finansijsko – pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomican nacin omoguciti mikro i malim preduzecima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.

Spisak usluga:
a.Osnivanje preduzeca i radnji
Iznajmljivanje sedišta
Uslužni prijem pošte
Uslužna funkcija direktora
Registracija promena
Likvidacija preduzeća
Brisanje preduzetnika
b. Računovodstvo, knjigovodstvo
Platni promet, banke
Plate, kadrovi, socijalno
Poreska uprava, porezi
Obilasci klijenata, kurir
Savetovanja i seminari
c. Radne dozvole strancima
Lični poreski savetnik
Izveštaj o transfernim cenama
Bezbednost i zdravlje na radu
Posebni tokovi otpada
Izrada pečata i stambilja
d. Edukacije, škole, kursevi

Radno vreme

Ponedeljak – Petak Rad sa klijentima 9.00 – 12.00
Pauza 12.00 – 13.00
Rad sa klijentima 13.00 – 16.00
Subotom, nedeljom i drzavnim praznicima ne radimo

021 523 655, 063 105 61 83
Novi Sad, Pavla Papa 14
21000
08802173
103159375