CENTAR ZA RAZVOJ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA GRAĐANA

CENTAR ZA RAZVOJ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA GRAĐANA
CENTAR ZA RAZVOJ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA GRAĐANA

Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana je neprofitna, nevladina organizacija čiji je cilj razvoj civilnog društva u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, zdravlja, ljudskih, manjinskih prava i jednakosti. Članovi Centra su mladi ljudi i studenti različitih studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine.

Tokom 2018. godine planirana je realizacija dva značajna projekta:

“Uloga zelenila u urbanim sredinama” – Projekat je započet u novembru 2017. godine i trenutno se nalazi u prvoj fazi realizacije. Ciljevi projekta su procena važnosti gradskog zelenila za zdravlje ljudi i borbu protiv klimatskih promena. U 2018. godini je predviđeno sprovođenje pilot faze projekta. Prostor koji će biti razmatran u toj fazi je Spomenik prirode “Akademski park” koji predstavlja zelenu površinu u najužem centru Beograda. Predviđeno je prikupljanje podatka i formiranje geoprostorne baze o vrstama drveća i njihovom fizičkom stanju. Nastavak projekta će se odvijati u dva pravca. Prvi pravac podrazumeva nabavljanje ručnih prenosivih instrumenata za merenje kvaliteta vazduha koji bi pružili precizne podatke. Drugi  pravac podrazumeva analizu dostupne stručne literature o stepenu apsorpcije ugljen-dioksida i štetnih gasova vrsta drveća koje su zastupljene u Akademskom parku. Nakon čega bi bio razmatran odnos emitovanih gasova usled intenzivnog saobraćaja u okolini i gasova koje je najverovatnije prisutno drveće apsorbovalo. Krajnji rezultat bi bio odgovor na pitanje: Koliko stabala je još potrebno posaditi u parku i na balkonima okolnih zgrada kako bi se zagađenje i emisija CO2 neutralisala.
“Zelena mreža studenata” – Cilj projekta je umrežavanje studenata iz cele Srbije čija je oblast interesovanja zaštita životne sredine. Nakon uspostavljanja mreže moguće je sprovoditi aktivnosti kroz multidisciplinaran pristup. Nedostatak ovakvog pristupa prilikom suočavanja sa izazovima u životnoj sredini je čest problem. Zbog toga je neophodno uspostaviti mrežu koja će mlade ljude, buduće nosioce pozitivnih promena povezivati još tokom stručnog usavršavanja na fakultetima. Izuzetno je važno da oni budu povezani baš u tom periodu kada se u najvećoj meri formiraju mišljenja i stavovi o najznačajnijim problemima u životnoj sredini i mogućim rešenjima. Realizacija projekta je planirana u saradnji sa Geografskim fakultetom, a institucije koje Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana prepoznaje kao ključne u uspostavljanju ovakve mreže su Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Dva navedena projekta su glavne planirane aktivnosti, ali će Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana -CRNOG kroz niz manjih aktivnosti i kampanja nastaviti borbu za čistiju i lepšu životnu sredinu.

Članovi tima:

Marko Božić – predsednik udruženja, master geograf – smer Geoprostorne osnove životne sredine, oblast interesovanja: zaštita prirode i biodiverziteta, upravljanje otpadom

Žarko Savić – predsednik skupštine, student Geografskog fakulteta – smer: Geoprostorne osnove životne sredine, oblast interesovanja: ekološka politika

Nikola Mladenović – diplomirani geograf – oblast zaštite životne sredine, student master studija na Poljoprivrednom fakultetu – smer Zaštita životne sredine u poljoprivredi, oblast interesovanja: geografski informacioni sistemi, teledetekcione metode istraživanje životne sredine

Maja Maravić – student Geografskog fakulteta – smer: Geoprostorne osnove životne sredine, oblast interesovanja: geografski informacioni sistemi, ekomenadžment

Tijana Ležaić – doktorand Geografskog fakultet, oblast interesovanja: upravljanje otpadom, obnovljivi izvori energije, održivi razvoj

Ukoliko želite da nam se pridružite u zaštiti i unapređenju životne sredine, kontaktirajte nas!

+381 65/ 65 00 443
Višnjićeva 6,Beograd
11000
17358804
102696522