CENTAR ZA MUZIČKO OBRAZOVANJE”MUZIKA” NOVI SAD

CENTAR ZA MUZIČKO OBRAZOVANJE”MUZIKA” NOVI SAD

Centar za muzičko obrazovanje “Muzika” je škola muzike koja postoji od 2015. godine. Nastava se odvija kroz časove klavira, solfeđa, pevanja,gitare i muzičke radionice. Prilagođena je svim uzrastima i nivoima znanja.Centar za muzičko obrazovanje “Muzika” pruža zadovoljstvo učenja muzike,njenih zakonitosti i praktične primene, radost muziciranja. Polaznici susvih uzrasta, početnici, kao i oni koji su se nekada aktivno bavili muzikom pa sada obnavljaju svoje izgrađene veštine kojima čine život lepšim i
sadržajnijim.
Nastava je kreirana prema svakom polazniku, njegovim željama, navikama i sposobnostima, obuhvata učenje i javni nastup kao sastavni deo ovog umetničko – kreativnog procesa. Naši učenici su vredni i motivisani. U našoj školi muzike postoji mogućnost učenja na engleskom jeziku i online.Naš rad obuhvata muzičke radionice za decu, solfeđo, teoriju muzike, sviranje na klaviru, gitari, i pevanje.
Radno vreme – svaki dan, 7 dana u nedelji, nastava je individualna,prilagođena polaznicima i realizuje se po internom dogovoru.

063 589 246
Adresa – Kralja Aleksandra 1, Novi Sad
21000
63870480
109025677