DOM ZA STARA LICA “SVETI NIKOLA SENIOR HOME” SOPOT

DOM ZA STARA LICA “SVETI NIKOLA SENIOR HOME” SOPOT

Za lokaciju doma za stara lica „Sveti Nikola Senior Home“  izabrali smo gradsku opštinu Sopot, na obližnjoj planini Kosmaj, nepunih 50 km od centraBeograda. Kosmaj je nezagađena zdrava sredina, izuzetnih prirodnih odlika, sa obiljem potoka i izvora, omiljena turistička destinacija, sa razvijenim lovnim turizmom,bogata istorijskim i kulturnim obeležijima, nastanjena pitomim ljudima i dobrim domaćinima, sa stabilnom preduzimljivom lokalnom samoupravom.Čista i netaknut apriroda, okružena šumom, uz blagu klimu koju stvara ruža vetrova sa Kosmaja i Dunavskog platoa, domaći organsk igajene namirnice u ishrani, su preporuka za boravak i rehabilitaciju na ovom prostoru.Planina Kosmaj zaštićena je kao specijalni rezervat prirode.

Dom jespoj luksuzne opreme, funkcionalnog i udobnog prostora, uz primenu najsavremenijih tehničko tehnoloških rešenja i potpuno poštovanje svih propisa i procedura iz pravilnika o radu domova.Korisnicima se nude identični uslovi kao u svim razvijenim zemljama sa visokim stepenom socijalne zaštite i brige o starim licima.

Smeštaj u domu  „Sveti Nikola Senior Home“  podeljen je u tri osnovne kategorije: dvokrevetna soba, apartmani intenzivna nega.

Usluga u domu „Sveti Nikola Senior Home“, za sve kategorije, u osnovnom paketu cene podrazumeva negu 24 sata dnevno, 365 dana u godini – jednostavno visoko kvalitetan smeštaj i brigu o starim licima.

Omogucen je ljubazan i profesionalan odnos osoblja, izuzetan nivo higijene i zdravstvene zaštite, nenametljiv nadzor ,nega, pažnja i adekvatan servis za sve korisnike doma, uz boravak u zdravoj sredini, osmišljen zabavni i kulturni sadržaj i uvek sveže pripremljeni obroci.

Kroz licenciranje uvodi se sistem kvaliteta za organizacije socijalne zaštite i stručne radnike u ovoj oblasti. Sistem licenciranja garantuje stručnost, kredibilitet i pouzdanost organizacija i stručnih radnika u socijalnoj zaštiti u Srbiji. U domu na stručnim poslovima su zaposlena isključivo licencirana lica.

011/2451-328
Milovana Vidakovica 7a,Sopot,Beograd
11450
20627786
106545675