DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA

DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA

Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada  pruža podršku u prevazilaženju prepreka i lakšem uključivanju u redovne vršnjačke grupe deci, mladima i osobama sa autizmom, kao i njihovim porodicama. Registrovano je 29.01.2001. godine. Društvo je vanstranačaka, nevladina organizacija,  neprofitno je i stoga smo prinuđeni da naše ciljeve i ideje sprovodimo aktivnostima koje se finansiraju putem projekata i donacija ili volontiranjem.

+381 21 527 858; +381 21 63 18 400; +381 60 54 77 012
Bate Brkića 12,Novi Sad
21000
08725993
101645650