DUGA ŠABAC

DUGA ŠABAC
DUGA ŠABAC

Asocijacija DUGA je osnovana 2004 godine u Šapcu od strane LGBT osoba i njihovih prijatelja. Okupili smo se kako bi pomogli LGBT osobama i njihovim porodicama da ostvare svoja prava i žive u društvu u kom će diskriminacija biti na veoma niskom nivou. Tada, a i 12 godina posle našeg osnivanja, jedina smo LGBT organizacija u Srbiji koja se sistematski bavi potrebama LGBT osoba i njihovih porodica u malim sredinama, što nam je i na početku našeg osnivanja bio motiv, usled nedostatka podrške LGBT osobama i njihovim porodicama van Beograda.
Radno vreme:  09h -17h

064 25 29 181
Ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac , Šabac
15001
17559575
103406590