ECO BALING DOO BEOGRAD

ECO BALING DOO BEOGRAD

Pun naziv:                                   “Eco baling” d.o.o. Beograd – Čukarica

Skraćeni naziv:                            “Eco baling” d.o.o. Beograd

Ulica :                                             Poručnika Spasića i Mašere 16/24

Mesto:                                           Beograd- Čukarica, Srbija

PTT Br:                                           11147

Telefon:                                         060/70-33-111;  064/12-24-200

E mail:                                           ecobalinggmail.com

Tekući Račun:                              265-6030310000442-69; RAIFFEISEN BANK

Ovlašćeno lice:                           Nevena Matijašević

Datum osnivanja:                        29.08.2013.g.

Poreski Broj:                               108206891                                      

Šifra delatnosti:                          2053 – proizvodnja eteričnih ulja

Matični Broj:                                20952563

Obveznik PDV-a:                          Da

Grupa razvrstavanja:                 Društvo sa ograničenom odgovornošću

060/70-33-111; 064/12-24-200
Poručnika Spasića i Mašere 16/24,Beograd
11147
20952563
108206891