EKO ZAŠTITA UŽICE

EKO ZAŠTITA UŽICE

Eko Zaštita je agencija osnovana 28.04.2016.godine.

Agencija vrši usluge davanja saveta i izradu dokumentacije iz oblasti :

Zaštite životne sredine
Bezbednosti i zdravlja na radu
Upravljanja otpadom
Upravljanja hemikalijama
Izradu projekata iz oblasti zaštite životne sredine

031 516 919, 064 109 90 72
Trg partizana 30/7,Užice
31000
64205536
109486538