“ENTER CENTAR 013” PANČEVO

“ENTER CENTAR 013” PANČEVO

Enter Centar 013 je relativno mlada firma, naslednica dela firme d.o.o. Enter centar. Svojom poslovnošću, zalaganjem i kvalitetom usluga, brzo je pronašla svoje mesto na tržištu. Za relativno kratak period postignut je zavidan rezultat. Izgrađen je pozitivan imidž preduzeća, što nas je svrstalo na listu najpoželjnijih za saradnju.

Imamo dobro organizovanu transportnu mrežu, što nam omogućava da ispunjavamo obećanja, da budemo efikasni, odgovorni, tačni, čime zadovoljavamo potrebe naših kupaca, opravdavamo njihovo poverenje i motivišemo ih za dalju saradnju.

Redovno učestvujemo na tenderima i imamo preporuke brojnih saradnika i investitora. Izvodili smo radove na velikom broju objekata i pokazali stručnost naših radnika.

Naši masjtori su obučeni za rad sa svim vrstama materijala, kao i tehnikama koje zahtevaju visoku stručnost. Redovno pratimo sva zbivanja vezana za građevinarstvo i izvođenje svih završnih radova u građevinarstvu.

Negovanje uzajamnog poverenja i poštovanja među saradnicima, osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa, a pružanje stručne pomoći, saveta, razmena iskustava i otvoren protok informacija presudno utiču na razvijanje osećaja zajedništva, kako u odnosu između organizacionih celina, tako i u celom poslovnom sistemu naše firme. Sagledavanje činjenica i situacija iz različitih uglova nesumnjivo doprinosi podizanju radnog i kulturnog nivoa poslovanja unutar firme, pa stoga podstičemo i afirmišemo timski rad, punu saradnju i multidisiplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima.

Nalazimo se na lokaciji koja je izuzetno povoljna zbog blizine industrijske zone, grada gde su tokovi trgovine najrazvijeniji i samim tim imamo povoljniji položaj jer je koncentracija stanovništva zainteresovanog za naše usluge na ovom području veća.

Sedište firme je u ulici Banijska 3 u Pančevu. Ovde je moguće dobiti sve potrebne informacije za izvođenje radova.

065 22 87 866
Banijska 3, Pancevo
26000
63840637
108982231