GISTEC CONSULTING DOO BEOGRAD

GISTEC CONSULTING DOO BEOGRAD

Kompanija “GISTEC Consulting” d.o.o pruža usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa (planiranje, modelovanje, projektovanje i edukacija), primene geografskih informacionih sistema (GIS), građevinarstva i zaštite životne sredine. Osnovana je 2005. godine i poseduje PTV Vision softver: VISUM za makro simulaciju (3.000 zona, 25.000 čvorova i 50.000 linkova) i VISSIM (nelimitiran) za mikro simulaciju saobraćaja. Specijalizovana je za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor.  GISTEC Consulting od
osnivanja do danas realizovao je više desetina uspešnih projekata u zemlji i inostranstvu.
Radno vreme: 9 – 16h

+381 11 26-87-881; +381 65 21 99 341
Ul. Kralja Milana 10,Beograd
11000
20078472
104059048