HUMANITARNI CENTAR “SRCE”KRALJEVO

HUMANITARNI CENTAR “SRCE”KRALJEVO

Udruženje građana Humanitarni centar “SRCE”  je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje  osnovano 2012.godine radi ostvarivanje ciljeva u oblasti brige o ljudima. Misija Udruženja je davanje doprinosa stvaranju humanog društva kroz kreiranje,koordinaciju i realizaciju projekata i programa usmerenih ka unapređenju kvaliteta života marginalizovanih grupa i lica u stanju socijalne potrebe, podsticanju aktivizma građana, istraživačkom radu i obrazovanju. Vizija Udruženja je eliminisanje predrasuda i diskriminacije na svim nivoima, integrisane marginalizovane grupe, humano društvo.
FB page:  <https://www.facebook.com/HumanitarniCentarsrce> ww
<https://www.facebook.com/HumanitarniCentarsrce>
w.facebook.com/HumanitarniCentarsrce

+381 64 44 41 143
Rudnička 4, Kraljevo
36000
28088990
107674834