INTERART NOVI SAD

INTERART NOVI SAD

Organizacija za strateški razvoj Interart bavi se:sistemskim modelima, lokalno-ekonomskim razvojem i poslovnim konsaltingom

-pokrenuli sajam računara,

-sajam energije (oba preuzeo NS sajam),

-ruralnirazvoj

-turistički proizvodi

-modeli zapošljavanja,

-kompleksni razvoj opštine Senta (1991),

-turistički proizvod opštine Bujanovac (1997 naručilac Rep.min.za turizam)

– projekti razvoja opština Čoka (2003)

-razvoj opštine BačkaTopola (2005),…

Interart je izrastao iz Ateljea za specijalne projekte (1982. Časopis za nauku i visoke tehnologije YU 21,Savremeno gazdinstvo, ekologija…

Nastavak Ateljea je Tehnološka galerija (formirana 1989) koja je bila specijalizovana za:

-inovacije i profitne programe za velike sisteme: elektro automobile, malitraktor, nameštaj…

zvanični predstavnici zemlje ispred Rep. min. za preduzetništvo na svetskom Kongresu o zapošljavanju u Milanu pod pokroviteljstvom tadašnjeg premijera VelikeBritanije Margaret Tačer) sa projektom “RADOM DO RADNOG MESTA”.

Od 2000. godine usemereni smo na manifestacije čija je misija razvojnog tipa.

-SAJAM OPŠTINA

-Agrokompas, HRANA I POLJOPRIVREDA

-PODSTICAJ IZVOZA

-Dve konferencije :SOCIJALNI DIJALOG U FUNKCIJI NOVIH RADNIH MESTA

 

021 450 492
Nov Sad
VeljkaPetrovića 6,Novi Sad
21000
  • INTERART NOVI SAD